October 15, 2016

Pengertian Angka Romawi, Latin dan Angka Arab

Baca Artikel Lainnya

Dunia Eropa atau “Dunia Barat” dari dulu hingga kini, sepertinya mengklaim bahwa Gudang Ilmu Pengetahuan berasal dari kawasan Eropa atau ‘dunia barat’. Tapi tahukah anda, sejatinya asal Gudang Ilmu Pengetahuan berasal dari kawasan Timur Tengah yaitu Mesopotamia yang menjadi peradaban tertua di dunia?

Misalnya bentuk angka 0, tidak mempunyai sudut, kemudian bentuk angka 1 mempunyai satu sudut. Kemudian bentuk angka 2 mempunyai dua sudut (bentuk awalnya seperi huruf Z), kemudian angka 3 mempunyai tiga sudut, dan seterusnya sampai angka 9 mempunyai sembilan sudut

Namun, Masyarakat dunia sangat mengenal Leonardo Fibonacci sebagai ahli matematika aljabar.

Namun, dibalik kedigdayaan Leonardo Fibonacci sebagai ahli matematika aljabar ternyata hasil pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ilmuwan Muslim bernama Muhammad bin Musa Al Khawarizmi rahimahullah.

Dia adalah seorang tokoh yang dilahirkan di Khiva (Iraq) pada tahun 780. Selama ini banyak kaum terpelajar lebih mengenal para ahli matematika Eropa / Barat padahal sejatinya banyak ilmuwan Muslim yang menjadi rujukan para ahli matematika dari barat.

Namun pada masa kejayaan Islam, mereka tak memperlakukan suatu penemuan atau suatu keilmuan baru, menjadi ajang pengeruk keuntungan. Artinya, pada masa itu tak ada yang dinamakan “HAK PATENT” yang bertujuan untuk mambayar sejumlah uang jika penemuannya digunakan oleh pihak lain.

Hak patent  adalah “produk Barat”, dimana pada masa lalu banyak sekali penemu dari dunia Islam. Kemudian buku dan literatur penemu-penemu di dunia Islam ini kembali dibaca dan dipelajari, lalu para penemu barat mempetenkannya! Itulah sebabnya hanya dikenal ilmuwan dari dunia Barat yg sebenarnya ilmu-ilmu tersebut dari masa kejayaan Islam.

Selain ahli dalam matematika al-Khawarizmi, yang kemudian menetap di Qutrubulli (sebalah barat Bagdad), juga seorang ahli geografi, sejarah dan juga seniman. Karya-karyanya dalam bidang matematika dimaktub dalam Kitabul Jama wat Tafriq dan Hisab al-Jabar wal Muqabla. Inilah yang menjadi rujukan para ilmuwan Eropa termasuk Leonardo Fibonacce serta Jacob Florence.

Muhammad bin Musa Al Khawarizmi inilah yang menemukan angka 0 (nol) yang hingga kini dipergunakan. Apa jadinya jika angka 0 (nol) tidak ditemukan? Tak akan ada rumus Einstein dan rumus lainnya, bahkan tak akan ada ilumu matematika semaju sekarang.

Selain itu, dia juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tanget, persamaan linear dan kuadrat serta kalkulasi integrasi (kalkulus integral). Tabel ukur sudutnya (Tabel Sinus dan Tangent) adalah yang menjadi rujukan tabel ukur sudut saat ini.

al-Khawarizmi juga seorang ahli ilmu bumi. Karyanya Kitab Surat Al Ard menggambarkan secara detail bagian-bagian bumi. CA Nallino, penterjemah karya al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin, menegaskan bahwa tak ada seorang Eropa pun yang dapat menghasilkan karya seperti al-Khawarizmi ini.

Bilangan yang kita gunakan sehari-hari lebih dikenal sebagai angka latin...padahal sistem angka itu berasal dari temuan seorang ilmuwan muslim, pada abad 8, sedangkan eropa baru mengenal sistem angka ini pada abad 12, menggantikan angka romawi yg kurang praktis.Inilah sumbangsih ilmuwan muslim terhadap dunia..
Yuk kita perkenalkan pada anak-anak kita, .jangan sampai mereka tersesat dan tidak memiliki kebanggaan terhadap sejarah dunia islam..
semoga anak-anak kita jadi pelanjut puncak kemajuan Islam di masa depan. dengan tujuan bertakwa kepada Allah SWT..

Penjelasan Angka Romawi ke Angka Latin

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XI = 11
XII = 12
XIII = 13
XIV = 14
XV = 15
XVI = 16
XVII = 17
XVIII = 18
XIX = 19
XX = 20
XXI = 21
XXII = 22
XXIII = 23
XXIV = 24
XXV = 25
XXVI = 26
XXVII = 27
XXVIII = 28
XXIX = 29
XXX = 30
XXXI = 31
XXXII = 32
XXXIII = 33
XXXIV = 34
XXXV = 35
XXXVI = 36
XXXVII = 37
XXXVIII = 38
XXXIX = 39
XL = 40
XLI =41
XLII = 42
XLIII = 43
XLIV = 44
XLV = 45
XLVI = 46
XLVII = 47
XLVIII = 48
XLIX = 49
L = 50
LI = 51
LII = 52
LIII = 53
LIV = 54
LV = 55
LVI = 56
LVII = 57
LVIII = 58
LVIX = 59
LX = 60
LXI = 61
LXII = 62
LXIII = 63
LXIV = 64
LXV = 65
LXVI = 66
LXVII = 67
LXVIII = 68
LXVIX = 69
LXX = 70
LXXI = 71
LXXII = 72
LXXIII = 73
LXXIV = 74
LXXV = 75
LXXVI = 76
LXXVII = 77
LXXVIII = 78
LXXVIX = 79
LXXX = 80
LXXXI = 81
LXXXII = 82
LXXXIII = 83
LXXXIV = 84
LXXXV = 85
LXXXVI = 86
LXXXVII = 87
LXXXVIII = 88
LXXXVIX = 89
XC = 90
XCI = 91
XCII = 92
XCIII = 93
XCIV = 94
XCV = 95
XCVI = 96
XCVII = 97
XCVIII = 98
XCVIX = 99
C = 100
CV = 105
CX = 110
CXL = 140
CL = 150
CLX = 160
CXC = 190
CC = 200
CCV = 205
CCX = 210
CCXL = 240
CCL = 250
CCLX = 260
CCXC = 290
CCC = 300
CD = 400
D = 500
DC = 600
DCC = 700
DCCC = 800
CM = 900
M = 1000

Penjelasan Angka Arab ke Angka Latin
1.واحد  (Wahid)
2.اثنان  (Itsnan)
3.ثلاثة  (Tsalatsah)
4.اربعة  (Arba'ah)
5.خمسة  (Khamsah)
6.ستة  (Sittah)
7.سبعة  (Sab'ah)
8.ثمانية  (Tsamaniyah)
9.تسعة  (Tis' ah)
10.عشرة  ('Asyrah)

11.احد عشر  (Ahada 'asyar)
12.اثنا عشر  (Itsna 'asyar)
13.ثلاتة عشر  (Tsalatsata 'asyar)
14.اربعة عشر  (Arba'ata 'asyar)
15.خمسة عشر  (Khamsata 'asyar)
16.ستة عشر  (Sittata 'asyar)
17.سبعة عشر  (Sab'ata 'asyar)
18.ثمانية عشر  (Tsamaniyata 'asyar)
19.تسعة عشر  (Tis' ata 'asyar)

20.عشرون/عشرين   ('Isyrun/'isyrin )
30.ثلاثون/ثلاثين  (Tsalatsun/Tsalatsin)
40.اربعون/اربعين  (Arba'un/Arba'in)
50.خمسون/خمسين  (Khamsun/Khamsin)
60.ستون/ستين  (Sittun/Sittin)
70.سبعون/سبعين  (Sab'un/Sab'in)
80.ثمانون/ثمانين  (Tsamanun/Tsamanin)
90.تسعون/تسعين  (Tis' un/Tis'in)

100 مائة  (Mi-ah)
200 mi-atain
300 tsalaatsu mi-ah
400 arba'u mi-ah
500 khamsu mi-ah
600 sittu mi-ah
700 sab'u mi-ah
800 tsamaanu mi-ah
900 tis' u mi-ah
1000 alf

21 واحد و عشرون  (wahid wa 'isyrun)
31. Wahid wa tsalatsiin
41. Wahid wa arba'in
51 wahid wa khamsin
61. Wahid wa sittin
71. Wahid wa sab'in 
81. Wahid wa tsamanin 
91. Wahid wa tis'in 

21 واحد و عشرون  (wahid wa 'isyrun)
22 اثنان و عشرون  (itsnan wa 'isyrun)
23 ثلاثة و عشرون  (tsalasah wa 'isyrun)
24 أربعة و عشرون  (arba'ah wa 'isyrun)
25 خمسة و عشرون  (khamsah wa 'isyrun)
26 ستة و عشرون  (sittah wa 'isyrun)
27 سبعة و عشرون  (sab'ah wa 'isyrun)
28 ثمانية و عشرون  (tsamaniyah wa 'isyrun)
29 تسعة و عشرون  (tis' ah wa 'isyrun)

30.ثلاثون/ثلاثين  (Tsalatsun/Tsalatsin)
31. Wahid wa tsalatsiin
32. Itsnain wa tsalatsiin
33. Tsalasah wa tsalatsiin
34. Arba'ah wa tsalatsiin 
35. Khamsah wa tsalatsiin
36. Sittah wa tsalatsiin
37. Sab'ah wa tsalatsiin
38. Tsamaniyah wa tsalatsiin
39. Tis'ah wa tsalatsiin

40. Arba'aiin
42. Itsnain wa arba'in
43. Tsalasah wa arba'in
44. Arba'ah wa arba'in
45. Khamsah wa arba'in
46. Sittah wa arba'in 
47. Sab'ah wa arba'in
48. Tsamaniyah wa arba'in
49. Tis'ah wa arba'in 

50. Khamsin
52 itsnain wa khamsin
53 tsalasah wa khamsin
54 arba'ah wa khamsin
55 khamsah wa khamsin
56 sittah wa khomsin
57 sab'ah wa khamsin
58 tsamaniyah wa khamsin
59 tis'ah wa khamsin

60 sittun
62. Itsnain wa sittin 
63. Tsalasah wa sittin
64. Araba'ah wa sittin 
65. Khamsah wa sittin 
66. Sittah wa sittin 
67. Sab'ah wa sittin 
68. Tsamaniyah wa sittin 
69. Tis'ah wa sittin

70. Sab'in
72. Itsnain wa sab'in 
73. Tsalasah wa sab'in 
74. Arba'ah wa sab'in
75. Khamsah wa sab'in 
76. Sittah wa sab'in  
77. Sab'ah wa sab'in 
78. Tsamaniyah wa sab'in 
79. Tis'ah wa sab'in 

80. Tsamanin
82. Itsnain wa tsamanin 
83. Tsalasah wa tsamanin 
84. Arba'in wa tsamanin 
85. Khamsah wa tsamanin 
86. Sittah wa tsamanin 
87. Sab'ah wa tsamanin 
88. Tsamaniyah wa tsamanin 
89. Tis'ah wa tsamanin 

90. Tis'in
92. Itsnain wa tis'in 
93. Tsalasah wa tis'in 
94. Arba'ah wa tis'in 
95. Khamsah wa tis'in 
96. Sittah wa tis'in 
97. Sab'ah wa tis'in 
98. Tsamaniyah wa tis'in 
99. Tis'ah wa tis'in 
100. Mi-ah


 
Like us on Facebook